Siyonizm Yahudilere zarar veriyor

Türk fikir hayatının önde gelen şahsiyetlerinden Yusuf Akçura’nın 103 yıl önce yani 1913 yılında Filistin’e yaptığı seyahatteki izlenimlerini anlattığı yazıları, Siyonizm’in tanımını yaparken İsrail’in de Siyonist proje olduğunu teyit ediyor.

Suriye, Beyrut ve oradan da Filistin’e geçen Yusuf Akçura’nın, bölge hakkındaki izlenimleri gazetedeki köşesinde yayımlanıyordu. Akçura’nın 22 Haziran 1913 tarihinde dönemin Vakit gazetesinde yayımlanan Filistin izlenimleri, önemli bilgiler veriyor.

Filistin seyahatine çıkmadan önce Siyonizm hakkında bilgi toplayan Akçura, o gün küçük bir Yahudi kolonisi olan Telaviv’de de bazı Yahudilerle görüşmek için İstanbul’daki Siyonistlerden referans almıştı. Siyonizm’in basite alınmayacak kadar ciddi bir çalışma olduğunu ifade eden Akçura, Siyonizm’in ne olduğunu açık olarak anlamanın mümkün olmadığını kaydediyor.

103 YIL ÖNCE SİYONİZM VE SİYONİST TANIMI

Yahudilerin Filistin’de devlet kurma girişimlerinin bilindiğini söyleyen Akçura, “Yahudilerin birkaç yıllardan beri eski memleketlerine Filistin’e hicret edip burada bir merkez kurma çalıştıklarını, artık duymayan kişi kalmamıştır” ifadesini kullandıktan sonra Siyonizm’i de şöyle tanımlıyor:

“Yahudilerin bu hareketine ‘Siyonizm’ deniliyor. Bu hareket taraftarı Yahudilere de ‘Siyonist’ adı veriliyor. Siyon ya da Sahyun, Kudüs şehrinin üstüne kurulduğu dağlardan birisi. Buna nispet edip Kudüs-i Şerif’in kendini de bazen ‘Siyon’ diye adlandırıyorlar. Tevrat ve Zebur’da da Kudüs’e Siyon denilen yerler var. Siyonizm’in yani Sahyunculuğun altında ne olduğunu açık olarak Türkiye’de bilenlerin sayısı çok az. Başka taraflarda da çok olmaz.”

SADRAZAM HAKKI PAŞA: SİYONİZM’İ İNCELEYEREK VAKİT KAYBI

İstanbul’daki siyasi dairelerin ve özellikle Sadrazam Hakkı Paşa’nın Siyonizm hakkında görüşlerine yer verdiği bölümde şu diyaloglar yer alıyor:

“Bir zamanlar İstanbul’un siyasi daireleri, Siyonizm hakkında soru sordular. Suali uzun olarak anlatan mebus, ‘Siyonistlerin maksadı, Yahudilerin itikadına göre onlara Allah tarafından mahud bir ülke olan Filistin’de yeniden müstakil Yahudi hükümeti kurmaktır’ dedi. Buna cevap veren Sadrazam Hakkı Paşa, ‘Siyonizm bazı genç ve vurdumduymaz kişilerin hayallenip yürüdükleri gülünç bir iş, Yahudilerin hepsi buna gülerek bakıyorlar. Çok akıllı, çok çalışkan olan Yahudiler bu gibi hayallere ehemmiyet vermiyorlar. Bunu inceleyerek vakit haram etmenin faydası yok’ dedi.”

AKÇURA: HAKKI PAŞA’NIN SÖYLEDİĞİ GİBİ DEĞİL

Ancak Akçura, birbiriyle çelişen bu iki görüşün üzerine şu yorumunu yapıyor: “Siyonizm’in işte bu iki tarif arasına sıkışan çok tarifleri var. Ben, İstanbul’daki Siyonist ileri gelenlerinin bazılarını tanıyorum; bazısı banka müdürü, bazısı gazete başmuharriri, bazısı meşhur avukat. Öyle hiç de Hakkı Paşa’nın söylediği gibi genç ve vurdumduymaz hayalcilere benzemiyorlar. Meşruiyetin ilanından sonra Rusya’dan, Avusturya’dan gurup gurup gelip İstanbul Darülfünuna, özellikle hukuk ve tıp şubelerine giren Yahudi gençlerinin hepsi denilebilir Siyonist. Bunlar da bu işe çok ciddi olarak bakıyor. Ben bu kişilerin gençlerine de yaşlılarına da Siyonizm hakkında çok sorular sordum.  Onlar konuşuyorlar. Siyonizm’den bahseden kitap isimleri de veriyorlar. Lakin, nedendir bu sözleri dinleyip Siyonizm’in ne olduğunu açık olarak anlamak mümkün değil. İsimleri yazılıp alınan kitaplar da çoğunlukla bulunmuyor.”

theodor-herzl-politik-siyonizmin-kurucusu-gazeteci

Theodor Herzl, politik siyonizmin kurucusu, gazeteci.

SİYONİZM YAHUDİLERE DE ZARAR VERİYOR

İstanbul’da Siyonist ileri gelenlerinden avukat Neyfah Efendi ile görüşmesini aktaran Akçura, Neyfah Efendinin kendisinden Filistin’deki Siyonizm konusunda araştırma yapmasını istediğini belirtiyor. En çok dikkat çeken husus ise Neyfah Efendi’nin “Siyonizm hakkında yayılan yanlış fikirlerin Yahudilere zarar verdiği” şeklindeki ifadesi oluyor.

Akçura, Neyfah Efendi ile arasında geçen konuşmayı şöyle anlatıyor:

“Filistin’e gideceğimden Siyonizm hakkında biraz fikir almak mümkün olmaz mı deyip, İstanbul’daki Siyonistlerle konuştum. Onlardan Yahudi, Arap ve Türk edebiyatlarını çok iyi bilen, Osmanlı hukukunda derin malumat sahibi bir avukat olan Neyfah Efendi, Yafa ve Kudüs’teki Siyonizm erkanından beş altı kişiye tavsiye mektupları verdi. Mektupları verirken Siyonizm’i Filistin’de ciddi olarak incelememi çok istediğini, bundan Yahudilere fayda olacağını, çünkü Siyonizm hakkında yayılan yanlış fikirlerin Yahudilere zarar verdiğini söyledi.” (Kaynak: Milli Gazete-Timuçin Mercanoğlu)

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir