FETÖ ve PKK ile mücadele eden vergi müfettişlerinin huzurunu bozan karar

2011 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yaptığı VDK (Vergi Denetim Kurulu)’nda görev yapan 1200 müfettiş, Danıştay’ın vereceği kararı bekliyor.

2011 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsi mücadelesi ve desteği ile oluşturulan Vergi Denetim Kurulu’nda (VDK) yaklaşık 3 bin Vergi Müfettişi ve 5 bin Müfettiş Yardımcısı görev yapıyor. VDK’nın orta ve üst kıdem grubunda yer alıp son yıllarda özellikle FETÖ ve PKK ile mücadelede aktif görev alan yaklaşık 1200 Vergi Müfettişinin, Danıştay’ın yeterlik sınavları hakkında aldığı “yürütmeyi durdurma” kararı sonrası hak kaybına sebebiyet verecek bir kısım durumlara maruz kalması nedeniyle oldukça huzursuz günler geçirdiği belirtiliyor.

8 YIL ŞARTI SINAVLARDAN ÖNCE KALDIRILMIŞ

KPSS ve Vergi Denetim Kurulunca yapılan yazılı ve sözlü sınavdan başarılı olan adaylar, Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak mesleğe başlıyor. 3 senelik yardımcılık sürecinde, performans değerlendirmesi kapsamında, başta eğitim, sınavlar ve işler olmak üzere onlarca engeli geride bırakabilen Müfettiş Yardımcıları, “Vergi Müfettişi” olabilmek için yeterlik sınavına girebiliyor.

Bu süreçleri atlatan Müfettiş Yardımcılarına, 2013 Mart ayında yapılan yönetmelik değişikliğine uygun olarak oluşturulan sınav komisyonlarınca, 2013 Ekim ve 2014 Haziran aylarında 2 gün içerisinde yaklaşık 24 saat süren yazılı yeterlik sınavı yapılmış ve çok ağır sınavlarda başarılı olan yaklaşık 1200 aday Vergi Müfettişi olarak atanmıştı.

Bu sınavlarda başarılı olamayan ve memurluğa atananlarca, 2013 Mart ayından önce yürürlükte olan yönetmelikten hareketle, sınav komisyonu üyelerinin 8 yıldan fazla Müfettişlik yapanlardan oluşması gerektiği öne sürülerek dava açılmış ve Danıştay yönetmelik hükmünün yürütmesini durdurmuş ancak sınavların yürütmesini durdurmamıştı. Fakat yönetmeliğe verilen yürütmeyi durdurma kararından hareketle idare mahkemesince sınav iptaline yönelik verilen kararlar VDK tarafından temyize taşındı. Danıştay’da süren davalarda esas karar hala bekleniyor.

YÜZLERCE DAVA AÇMAK ZORUNDA KALDILAR

Sınavın tekrarlanması ve başarılı olanların da yeniden sınava tabi tutulmak istenmesi nedeniyle, Müfettişlerin kazanılmış haklarını korumak için yüzlerce dava açtığı ifade ediliyor.

FETÖ’YLE MÜCADELEYİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Vergi müfettişleri özellikle son birkaç yılda gerek VDK gerekse de MASAK bünyesinde yaptıkları işlerle, FETÖ/PDY bağlantılı şirketlerin kamulaştırılmasında etkin rol aldı. Söz konusu işlemler kapsamında, FETÖ ile irtibatlı kurumların kapatma işlemlerinin büyük kısmının bu Müfettişlerce yapıldığı, buna ek olarak bu kurumların devlete intikali için kurulan komisyonların yaklaşık %80’lik bölümünün komisyon başkanlarının da bu Müfettişlerden oluştuğu belirtiliyor.

Ayrıca, 2011 yılından bu yana özellikle söz konusu Müfettişlerin yetki almasıyla birlikte VDK, incelenen mükellef sayısını birkaç yılda Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırarak 16 binden 70 bine kadar çıkardı. Bunun yanında Kurul bünyesine katılan yaklaşık 5 bin yeni Müfettiş Yardımcılarının yetişmesinde de çok önemli roller üstlendiler.

Yaşanan gelişmeler doğrultusunda FETÖ ile mücadelenin olumsuz etkilenebileceği ve on binlerce vergi incelemesi dosyasının şaibeli hale gelme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekiliyor.

BAŞARILI OLANLARIN HAKKI SAKLI TUTULMALI

Maliye Bakanlığı’ndan bir yetkiliye göre yargı sürecinin olası bir sonucu olarak Müfettiş Yardımcılığına düşürülmeleri, birçok yeni ihtilafa neden olacak. Yetkiliye göre, sınavda başarılı olanların haklarının korunması ve yeterlik sınavında başarısız olup dava açanlar için sınavın yeniden yapılması, sorunları gidereceği gibi yeni ihtilaflar yaratılmasının da önüne geçecek.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir